Search Results: 5 books from 1 publisher. Learn more

The Icicle (Polish)

Valery Voskoboinikov (Author), Anne Linnamagi (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951007

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her . . . Alex bardzo kocha swoją matkę. Dzisiaj są jej urodziny. On szybko ubiera się i wychodzi, bo chce znaleźć pracę. Podejmuje się każdego zajęcia, żeby zarobić pieniądze na prezent: uderza w rondel towarzysząc ulicznym muzykom, myje samochód – ale nic z tego! Wreszcie odkrywa, jaki to wspaniały prezent może przynieść dla niej…

The Littlest One (Polish)

Halya Kruk (Author), Manana Morchiladze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951021

To bardzo trudno być najmłodszym, najmniejszym w rodzinie. Siostra i brat Jurczyka są zbyt dorośli, żeby bawić się z nim, oni wolą zajmować się swoimi sprawami. A jego rodzice są zbyt zajęci. Towarzyszem jego zabaw jest tylko mały piesek imieniem Kłapouch. Ojciec Jurczyka mówi, że bycie dorosłym nie tylko oznacza, że stajesz się duży i robisz poważne rzeczy. Potrzebna do tego jest jeszcze odwaga. Czy mały Jurczyk jest dość odważny, by robić wielkie rzeczy? It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough?

To Have a Dog (Polish)

Ivona Brezinova (Author), Zaur Deisadze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951069

Matthew pragnął tylko jednej rzeczy na świecie: mieć psa. Mieszkał w domu dziecka, gdzie nie wolno mieć prawdziwego psa. Zabawka, którą otrzymał na Boże Narodzenie, okazała się zepsuta, inne zwierzęta, które miał, nie cieszyły go. Nigdy nie myślał o tym, żeby mieć matkę lub ojca. Ale pewnego dnia, kiedy przyjechało małżeństwo, żeby go adoptować, zdecydował się skorzystać z tej szansy... Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father—but one day, when a couple comes to adopt him—he decides to keep an open mind…

Moush Wants To Get Lost (Polish)

Rouzanna Rouzannaryan (Author), Yulia Lushnikova (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951038

Moush miał zły dzień. Siostra pokłóciła się z nim, Matka nakrzyczała na niego. Więc schował się do szafy i zdecydował, że ucieknie z domu. Zaczął zbierać rzeczy, które chciał zabrać ze sobą: ulubioną kurtkę, plecak. Ale czy mógł wziąć z domu to wszystko, co chciałby mieć ze sobą? Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him, so he hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him?

The Doll That Flew Away (Polish)

Kh. Batkhuu (Author), Enkhtungalag Myagmardorj (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950987

Zulaa is her best friend. Everyday after kindergarten she plays with Zulaa and her wonderful collection of dolls. Her favorite doll is named Bat and one day she brings Bat home with her and wants to keep it. But Zulaa is sad and misses Bat terribly. Will Bat be returned to Zulaa and will the importance of friendship be learned? Zulaa jest moją najlepszą przyjaciółką. Codziennie po przedszkolu bawię się z Zulaą i jej piękną kolekcją lalek. Jej ulubiona lalka ma na imię Bat. Pewnego dnia przyniosłam Bata do domu, chciałam zatrzymać go dla siebie. Lecz Zulaa byla bardzo smutna, bardzo jej brakowało Bata. Czy Bat zostanie zwrócony Zulai i przyjaźń nie zostanie zerwana?