Search Results: 4 books from 1 publisher. Learn more

The Doll That Flew Away (Albanian)

Kh. Batkhuu (Author)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950406

Zulaa is her best friend. Everyday after kindergarten she plays with Zulaa and her wonderful collection of dolls. Her favorite doll is named Bat and one day she brings Bat home with her and wants to keep it. But Zulaa is sad and misses Bat terribly. Will she return Bat to Zulaa and learn the importance of friendship?

The Icicle (Albanian)

Valery Voskoboinikov (author), Anne Linnamagi (illlustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854030

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her. . . Aleksi e do shume mamin e vet, dhe sot ajo ka ditelindjen. Ai vishet mire dhe del qe te gjeje nje pune. Ai do te provoje cdo gje qe te fitoje mjaft para per t'i blere mamit nje dhurate: i bie tenxheres me muzikantet e rruges, lan makinat, cdo gje!- derisa te zbuloje dhuraten perfekte per mamin e vet. . .

The Littlest One (Albanian)

Halya Kruk (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854290

It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough? Është shumë e vështirë të jesh më i vogli në familje. Motra dhe vëllai i Jurçikut janë shumë të mëdhenj të luajnë me të; ata duan të bëjnë gjëra të tjera. Dhe prindërit e tij janë shumë të zënë. Shoku i tij i vetëm është një këlysh, një qen i vogël që quhet Klapovuk. Babi i Jurçikut thotë se të jesh i madh nuk do të thotë të zgjatesh por të bësh gjëra të mëdha! Duhet kurajë për të bërë gjëra të mëdha: a është Jurçiku i vogël trim aq sa duhet?

To Have a Dog (Albanian)

Ivona Brezinova (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950178

Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father but one day when a couple comes to adopt him he decides to keep an open mind... Metju donte vetëm një gjë në botë: një qen. Ai jetonte në një shtëpi fëmijësh dhe nuk u lejohej të kishin një qen të vërtetë. Qeni lodër që i dhanë për Krishtlindje u thye, kafshët e tjera që provoi t'i zbuste nuk i dolën siç i mendoi. Atij kurrë nuk i shkoi mendja të kishte një Mami ose një Babi- por një ditë, kur një çift erdhi për ta adoptuar-ai vendos të jetë i hapur...