Search Results: 3 books from 1 publisher. Learn more

The Icicle (Slovak)

Valery Voskoboinikov (author), Anne Linnamagi (illlustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950536

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!-until he discovers the perfect present to bring home to her . . . Alex veľmi ľúbi svoju mamičku a ona má dnes narodeniny. Tak sa zbalí a chystá sa nájsť si prácu. SkúSa vSetko moYné, aby zarobil nejaké peniaze na darček: búcha po hrnci pri pouličných muzikantoch, chce umyť auto, skúSa aj iné veci - aY kým zrazu neobjaví perfektný darček, ktorý jej prinesie . . .

The Littlest One (Slovak)

Halya Kruk (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950475

It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough? Je veľmi ťažké byť tým najmladším a najmenším v rodine. Jurčikova sestra a brat sú už príliš veľkí, aby sa s ním hrali a majú už vlastné záujmy. Aj jeho rodičia sú zaneprázdnení. Spoločnosť mu robí iba šteniatko, malý psík Klapovuk. Jurčikov ocko hovorí, že byť veľkým neznamená iba vyrásť do výšky, ale znamená to aj robiť veľké veci! Ale robiť veľké veci, to si vyžaduje aj veľkú odvahu. Je malý Jurčik dosť odvážny?

Moush Wants to Get Lost (Slovak)

Rouzanna Baghdasaryan (author), Yulia Lushnikova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950567

Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him. He hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him? Moush má naozaj zlý deň. Sestra naňho kričala a mama mu vynadala. Ukryl sa v Satníku a rozhodol sa, Ye ujde z domu. Začal sa na to pripravovať a zháňať si veci, ktoré si zoberie so sebou: obľúbený kabát a Skolskú taSku. Ale dá sa zobrať z domu vSetko, čo by si predstavoval?