Search Results: 1 book from 1 publisher. Learn more

You Are a Really Good Friend of Mine (Slovak)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950499

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Jej najlepSia priateľka sa odsťahovala do ďalekej krajiny. Čo teraz? Ako len môYu zostať priateľkami bez toho, aby sa stretávali? Zistia ale, Ye byť priateľmi, to je aj myslieť na toho druhého, písať si sním, pripomínať si jeho obľúbené veci, ale predovSetkým: nosiť ho v srdci.