Search Results: 1 book from 1 publisher. Learn more

The Dark (Polish)

Rouzanna Baghdasaryan (Author), Manana Morchiladze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950963

Jonah, like many little boys, is afraid of the dark. His older brother, Gor, and his baby sister, Arpi, share the bedroom with Jonah. But it's still a scary place at night, what with monsters under beds and on chairs, and who knows what's lurking in the spooky cupboard? But when Gor promises Jonah his favorite toy soldier if he'll just try not to be afraid, Jonah is too excited to sleep. Will the scary dark keep Jonah in his bed? Jonah, podobnie jak wiele innych dzieci, boi się ciemności. Jego starszy brat Gor i mała siostra Arpi śpią w tym samym, co Jonah, pokoju. A jest to w nocy przerażające miejsce, gdzie pod łóżkiem i na krzesłach są potwory, i kto wie, co jeszcze ukrywa się w mrocznej szafie. Ale kiedy Gor obiecuje Jonahowi swoją ulubioną zabawkę, żołnierzyka, jeżeli ten przestanie się bać, Jonah w podnieceniu nie może zasnąć. Czy groźna ciemność zatrzyma Jonaha w łóżku?