Search Results: 1 book from 1 publisher. Learn more

The Dark (Slovak)

Rouzanna Baghdasaryan (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950468

Jonah, like many little boys, is afraid of the dark. His older brother, Gor, and his baby sister, Arpi, share the bedroom with Jonah. But it's still a scary place at night, what with monsters under beds and on chairs, and who knows what's lurking in the spooky cupboard? But when Gor promises Jonah his favorite toy soldier if he'll just try not to be afraid, Jonah is too excited to sleep. Will the scary dark keep Jonah in his bed? JonáS sa bojí tmy, tak ako veľa iných malých chlapcov v jeho veku. Jeho starSí brat Gor a malá sestra Arpi majú s JonáSom spoločnú detskú izbu. Ale aj tak je to v noci straSidelné miesto, keď sa môYu pod posteľou alebo na stoličke skrývať príSery a ktovie čo môYe eSte číhať v tom straSidelnom Satníku! Ale keď Gor sľúbi JonáSovi svojho obľúbeného vojačika na hranie, ak sa pokúsi nebáť, JonáS ide ochotne spať. DokáYe v tej hrôzostraSnej tme zaspať?