The Littlest One (Polish)

Halya Kruk (Author), Manana Morchiladze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951021

Sign in to Read

Description

To bardzo trudno być najmłodszym, najmniejszym w rodzinie. Siostra i brat Jurczyka są zbyt dorośli, żeby bawić się z nim, oni wolą zajmować się swoimi sprawami. A jego rodzice są zbyt zajęci. Towarzyszem jego zabaw jest tylko mały piesek imieniem Kłapouch. Ojciec Jurczyka mówi, że bycie dorosłym nie tylko oznacza, że stajesz się duży i robisz poważne rzeczy. Potrzebna do tego jest jeszcze odwaga. Czy mały Jurczyk jest dość odważny, by robić wielkie rzeczy? It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough?

Reading Level
Lexile
250L
Fountas Pinnell Guided Reading
H
ATOS
2.1
DRA
14
Categories
Genre
Family Picture Books
Interest Age
Ages 6-8
Grade
1st Grade 2nd Grade
Subject
Language Arts
Language
Polish
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

The Icicle (Polish)

Valery Voskoboinikov (Author), Anne Linnamagi (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951007

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her . . . Alex bardzo kocha swoją matkę. Dzisiaj są jej urodziny. On szybko ubiera się i wychodzi, bo chce znaleźć pracę. Podejmuje się każdego zajęcia, żeby zarobić pieniądze na prezent: uderza w rondel towarzysząc ulicznym muzykom, myje samochód – ale nic z tego! Wreszcie odkrywa, jaki to wspaniały prezent może przynieść dla niej…

A Mango for Grandpa (Polish)

Caroline Hudicourt (Author), Ismer Sainsilus (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950932

Grandpa had 27 grandchildren, all who loved him, and shared the mangos he brought home every day. Grandpa and mangos always brightened the day. But grandpa was getting sick, losing his memory and the ability to even cut the mangos. He was slowing leaving his grandchildren. Dziadek ma 27 wnuków. Wszystkie go lubią i dzielą się ze sobą owocami mango, które dziadek codziennie przynosi do domu. Dziadek i mango zawsze rozjaśniały dzień. Ale Dziadek rozchorował się, utracił pamięć, a nawet umiejętność krojenia mango. Powoli opuszczał swoje wnuki.

Andy's Cherry Tree (Polish)

Miranda Haxhia (Author), Zaur Deisadze (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950949

Andy's family is moving to a new house. His mother, his father, and his sister all pack up their favorite things. But Andy can't pack his favorite thing: It's growing in their backyard! It's a beautiful cherry tree, and Andy will miss it terribly. He picks some cherries to bring to the new house, and the family eats them with their lunch. When he mentions how much he misses his tree, his mother has a wonderful idea! Andy i jego rodzina wyprowadza się do nowego domu. Jego matka, ojciec i siostra pakują swoje ulubione rzeczy. Ale Andy nie może zapakować swojej ulubionej rzeczy. Jest nią piękne drzewo wiśni, które rośnie na ich podwórku. Andiemu bardzo będzie go brakowało. On zbiera koszyk wiśni, żeby zawieźć do nowego domu, i rodzina zjada je po obiedzie. Kiedy on powiedział, jak mu będzie brakowało drzewa, matka wpada na wspaniały pomysł.

Bursunsul and Paskualina (Polish)

Olesya Yavadze (Author), Evgueni Ivanov (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950956

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them? Duży czarny Bursunsul i mała biała Paskualina są najlepszymi przyjaciółmi. Są one nadzwyczajnymi psami i szczęśliwie żyją razem w jednym domu. Lubią bawić się w te same gry i spacerować po lesie. One nawet śpią w tym samym pokoju, czasami przytulając się do siebie, kiedy jest zimno. Ale co się dzieje, kiedy piękna duża smaczna kość znajdzie się między nimi?

Let's Go To Work (Polish)

Aude Brunel (Author), Marjan Mancek (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951014

Mama i Tata, obydwoje, pracują w biurze, ale dla małego chłopca bardzo trudno jest zrozumieć, co oni tam ROBIĄ przez cały dzień. Dlaczego są tak zmęczeni, że kiedy wracają do domu tak mało bawią się ze mną? Przy pomocy Babci, która nim się opiekuje, nasz mały narrator próbuje doświadczyć świat ich całodziennej pracy dzień za dniem, w domu, w wymyślonym biurze... i czuje się rzeczywiście zmęczony, naprawdę tak samo zmęczony... Both Mum and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office… and he gets really, really tired, too…

Moush Wants To Get Lost (Polish)

Rouzanna Rouzannaryan (Author), Yulia Lushnikova (Illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601951038

Moush miał zły dzień. Siostra pokłóciła się z nim, Matka nakrzyczała na niego. Więc schował się do szafy i zdecydował, że ucieknie z domu. Zaczął zbierać rzeczy, które chciał zabrać ze sobą: ulubioną kurtkę, plecak. Ale czy mógł wziąć z domu to wszystko, co chciałby mieć ze sobą? Moush is having a bad day. His sister yelled at him and his mother scolded him, so he hides in the closet and decides to run away from home. He begins to prepare by collecting things to take with him: his favorite coat, his schoolbag. But can he take from his home everything he would like to have with him?