The Doll That Flew Away (Albanian)

Kh. Batkhuu (Author)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950406

Sign in to Read

Description

Zulaa is her best friend. Everyday after kindergarten she plays with Zulaa and her wonderful collection of dolls. Her favorite doll is named Bat and one day she brings Bat home with her and wants to keep it. But Zulaa is sad and misses Bat terribly. Will she return Bat to Zulaa and learn the importance of friendship?

Reading Level
Lexile
325L
Fountas Pinnell Guided Reading
J
ATOS
2.4
DRA
18
Categories
Genre
Friendship Picture Books
Interest Age
Ages 6-8
Grade
1st Grade 2nd Grade
Subject
Language Arts
Language
Albanian
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

Bursunsal and Paskualina (Albanian)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854863

Big black Bursunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them . . . ? Bursunsuli i madh i zi dhe Paskualina e bardhe e vogel jane shoke te ngushte. Te dy jane qen shume te pazakonte dhe jetojne te lumtur se bashku ne nje shtepi. Atyre u pelqen te luajne te njejtat lojera dhe te shetisin ne pyll. Madje ata flene ne nje dhome, shpesh duke u mbledhur se bashku kur eshte shume ftohte. Por c'do te ndodhe kur nje kocke e madhe plot leng u futet ne midis. . .?

Oranges for Everybody (Albanian)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950260

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist-until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Kur mami i Xhimit sjell në shtëpi një qese me pesë portokalle të mrekullueshme, ai do t'i mbajë ato të gjitha për vete. Por dëshira për t'i ndarë me familjen dhe shokët e tij është shumë e fortë-dhe atij nuk i mbetet asnjë portokall!! Atë ditë Xhimi do të mësojë shumë mbi dhuratën e zemërgjerësisë.

You Are a Really Good Friend of Mine (Albanian)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854443

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Shoku i saj i ngushte ka ikur larg ne nje vend tjeter. Po tani cfare do te bejne? Si mund te mbeten miq pa e pare njeritjetrin? Ata mesojne se miqesia eshte edhe kur mendojne per njeri-tjetrin, kur i shkruajne njeritjetrit, kur e kujtojne njeri-tjetrin, por me shume se cdo gje: eshte ne zemer.

To Have a Dog (Albanian)

Ivona Brezinova (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950178

Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father but one day when a couple comes to adopt him he decides to keep an open mind... Metju donte vetëm një gjë në botë: një qen. Ai jetonte në një shtëpi fëmijësh dhe nuk u lejohej të kishin një qen të vërtetë. Qeni lodër që i dhanë për Krishtlindje u thye, kafshët e tjera që provoi t'i zbuste nuk i dolën siç i mendoi. Atij kurrë nuk i shkoi mendja të kishte një Mami ose një Babi- por një ditë, kur një çift erdhi për ta adoptuar-ai vendos të jetë i hapur...

The Icicle (Albanian)

Valery Voskoboinikov (author), Anne Linnamagi (illlustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854030

Alex loves his mother very much and today is her birthday. He bundles up and sets out to find a job. He'll try anything to earn enough money for a present: bang his saucepan to the beat with street musicians, wash a car, anything!—until he discovers the perfect present to bring home to her. . . Aleksi e do shume mamin e vet, dhe sot ajo ka ditelindjen. Ai vishet mire dhe del qe te gjeje nje pune. Ai do te provoje cdo gje qe te fitoje mjaft para per t'i blere mamit nje dhurate: i bie tenxheres me muzikantet e rruges, lan makinat, cdo gje!- derisa te zbuloje dhuraten perfekte per mamin e vet. . .

The Littlest One (Albanian)

Halya Kruk (author), Manana Morchiladze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854290

It is very difficult to be the youngest, littlest one in the family. Yurchyk's sister and brother are too old to play with him now; they prefer to do other things. And his parents are too busy. His companion is just a puppy, a little dog named Klapovukh. Yurchyk's father says that being big isn't just about growing taller but about doing big things! It takes courage to do big things: Is little Yurchyk brave enough? Është shumë e vështirë të jesh më i vogli në familje. Motra dhe vëllai i Jurçikut janë shumë të mëdhenj të luajnë me të; ata duan të bëjnë gjëra të tjera. Dhe prindërit e tij janë shumë të zënë. Shoku i tij i vetëm është një këlysh, një qen i vogël që quhet Klapovuk. Babi i Jurçikut thotë se të jesh i madh nuk do të thotë të zgjatesh por të bësh gjëra të mëdha! Duhet kurajë për të bërë gjëra të mëdha: a është Jurçiku i vogël trim aq sa duhet?