The Doll's Nose (Ukrainian)

Miranda Haxhia (author), Ursula Kohler (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854283

Sign in to Read

Description

Mary wants to play with her friends Clara and Ana, but they're playing with their dolls, and Mary doesn't have a doll. Her mother suggests that she make one using wool and cotton and other things that they have around the house. So Mary makes a beautiful doll, but then she realizes: Her doll has to breathe, and how will it sneeze? What can she use for her lovely doll's nose? Мері хоче гратися із своїми подружками Кларою та Анною, але вони граються із своїми ляльками, а у Мері немає ляльки. Її мама запропонувала зробити ляльку із вовняних ниток та матерії, інших речей, які можна знайти вдома. Мері робить прекрасну ляльку, але раптом замислюється: Як її лялька може дихати і чхати? Що вона може використати для носика своєї прекрасної ляльки?

Reading Level
Lexile
150L
Fountas Pinnell Guided Reading
E
ATOS
1.5
DRA
8
Categories
Genre
Friendship Picture Books
Interest Age
Ages 3-5 Ages 6-8
Grade
1st Grade
Subject
Language Arts
Language
Ukrainian
Fiction/Non-Fiction
Fiction
More Like This

Bursunsul and Paskualina (Ukrainian)

Olesya Tavadze (author), Evgueni Ivanov (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854955

Big black Busunsul and little white Paskualina are the best of friends. They are both very unusual dogs and they live happily in a house together. They love to play the same games and to hike in the forest. They even sleep in the same room, sometimes cuddling up together when it's very cold. But what happens when a big, beautiful succulent bone comes between them? Великий чорний Бусунсул і біла Паскуаліна – найкращі друзі. Вони обидва – незвичайні собаки і разом живуть у будинку. Вони люблять гратися у ті самі ігри і бігати у лісі. Вони навіть сплять в одній кімнаті, часто скрутившись разом, коли дуже холодно. Але що трапиться, коли прекрасна смачна кістка з`явиться між ними?

Oranges for Everybody (Ukrainian)

Daiga Zake (author), Elena Stojanova (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950321

When Jimmy's mother brings home a bag of five beautiful oranges, he wants to keep them all for himself. But his instinct to share with his family and friends is too strong to resist—until he has no oranges left at all! This day, Jimmy will learn a lot about the gift of generosity. Коли мама Джімі принесла додому сумку з п`ятьма прекрасними апельсинами, Джімі захотів забрати їх усі собі. Але його бажання поділитися ними із своїми рідними та друзями є таким непереборним, що у нього не залишається жодного апельсина! Цього дня Джімі навчиться багато чого, що стосується подарунків та щедрості.

You Are a Really Good Friend of Mine (Ukrainian)

Laura Liliom (author), Lilit Vagharshyan (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854474

Her really good friend has moved far away to another country. What to do now? How can they stay friends without seeing each other? They learn that there is friendship in thinking about each other, in writing to each other, in remembering each others' favorite things, but most of all: it is in the heart. Її найкращий друг переїхав жити до іншої країни. Що їй тепер робити? Як вони можуть залишитися друзями, не бачачи один одного? Вони дізнаються, що існує така дружба, коли ви просто думаєте один про одного, пишете один одному, пам'ятаєте улюблені речі один одного, але найважливіше – дружба залишається у вашому серці.

To Have a Dog (Ukrainian)

Ivona Brezinova (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781601950253

Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father - but one day, when a couple comes to adopt him - he decides to keep an open mind... Одного разу Метью захотів одну річ на Землі: собаку. Він жив у дитячому будинку, і їм не дозволяли мати справжніх собак. Іграшковий песик, якого він отримав на Різдво, поломався; інші тваринки, яких він заводив, не виправдовували його очікувань. Він ніколи навіть не думав, щоб мати маму і тата - але одного дня, коли подружжя приходить, щоб усиновити його - він вирішує бути насторожі...

Andy's Cherry Tree (Ukrainian)

Miranda Haxhia (author), Zaur Deisadze (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854139

Andy's family is moving to a new house. His mother, his father, and his sister all pack up their favorite things. But Andy can't pack his favorite thing: It's growing in their backyard! It's a beautiful cherry tree, and Andy will miss it terribly. He picks some cherries to bring to the new house, and the family eats them with their lunch. When he mentions how much he misses his tree, his mother has a wonderful idea! Сім`я Енді переїжджає до нового будинку. Усі - мама, тато, сестра Енді пакують свої улюблені речі. Але Енді не може спакувати свою улюблену річ: вона росте у їхньому подвір`ї! Це прекрасна вишня, і Енді буде дуже сумувати за нею. Він зриває кілька ягід, щоб взяти їх з собою до нового будинку, і сім`я пригощається ними під час обіду. Коли Енді говорить, як він буде сумувати за вишнею, у мами з`являється чудова ідея!

Dorothy and the Glasses (Ukrainian)

Ivona Brezinova (author), Mentor Llapashtica (illustrator)

Publisher: International Step by Step Association ISBN: 9781931854672

Mommy, Daddy, and Dorothy's brother, Martin, all wear glasses. But not Dorothy. She knows that glasses make people see better, and she wants to see better, too. Never mind that she can see perfectly without them. She feels like an outsider in her own family, and so she draws glasses on her face and on all her toys. But when she tries on her Daddy's glasses, she gets a big surprise! Мама, тато, і Мартін – братик Дороті, усі носять окуляри. Але не Дороті. Вона знає, що окуляри допомагають людям краще бачити, і вона також хоче краще бачити. Неважливо, що вона і без окулярів бачить дуже добре. Вона відчуває себе не такою, як усі у її сім`ї, і тому вона одягає окуляри на себе та на усі свої іграшки. Але коли вона одагає на себе окуляри татка, її чекає великий сюрприз!